Wettelijk

Identificatie en maatschappelijke zetel

SCRIBURO BV
Oostrozebekestraat 70
8760 Meulebeke
BTW BE 0441 225 383

Algemeen

 • Prijzen op deze site worden vermeld in euro.
 • Prijzen zijn inclusief BTW
 • Prijzen zijn inclusief Recupel-, Reprobel-, Auvibel-, Bebat- en andere bijdragen.
 • Leveringskosten worden appart vermeld tijdens het afrekenen.

Specificaties en afbeeldingen

 • De informatie op deze site wordt steeds met zorg verzameld, maar is onder voorbehoud.
  Prijzen en specificaties zijn niet bindend.
 • Getoonde afbeeldingen en specificaties zijn louter illustratief en niet bindend.

Hyperlinks

 • Links naar andere websites vanuit deze site vallen buiten de verantwoordelijkheid van SCRIBURO.
 • Het downloaden of installeren van software is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.

Verzakingsrecht

Deze bepaling heeft specifiek en enkel betrekking op verkopen aan U via onze website, zonder dat er op
enig ogenblik contact is tussen U en SCRIBURO en er sprake is van een "overeenkomst op afstand" over-
eenkomstig artikel VI.47 e.v. van Boek VI Wetboek van economisch recht betreffende de handelsprakijken
en de voorlichting en bescherming van de consument, en diens uitvoeringsbesluiten. Is zulks niet het geval,
dan kan U zich niet beroepen op deze bepaling. In sommige gevallen heeft U verzakingsrecht, o.m. en met
name onderworpen aan de volgende voorwaarden :

 • U bent consument zoals gedefinieerd in de wet van I.1.2° Van Boek I Wetboek van economisch recht;
 • Het product dat werd aangekocht is niet op maat vervaardigd, heeft geen persoonlijk karakter of is 
  niet speciaal voor U besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd;
 • Het product bevat niet geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma,
  waaronder eveneens begrepen toestellen met onlosmakelijk verbonden voorgeïnstalleerde software;
 • De verzegeling van de software of programmatuur, of enig andere vergelijkbaar bewijs van niet-inge-
  bruikname (waaronder eveneens begrepen de activatie en/of registratie van de voorgeinstalleerde
  software), is niet verbroken;
 • Het product kan worden teruggestuurd zonder snel beschadigd te geraken,

U kan zich enkel op dit verzakingsrecht beroepen, indien U dit inroept volgens de volgende formaliteiten :

 • Het verzakingsrecht moet binnen de 14 werkdagen worden uitgeoefend, termijn waarbinnen SCRIBURO
  op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek tot verzaking en van het verzoek om het eventueel
  reeds betaalde bedrag terug te betalen en met voorlegging van het betalingsbewijs; dit bedrag zal worden
  teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekening-
  nummer door U op te geven;
 • Indien het product reeds in Uw bezit is, moet u het product binnen dezelfde termijn van 14 werkdagen
  terugbrengen, eventueel terugsturen, op de gepaste wijze, geheel op Uw kosten.

Voor het overige en voor zover niet in strijd met bepalingen in het wetboek van economisch recht, blijven de
Algemene Verkoopsvoorwaarden onverminderd van toepassing.

Volg ons op Facebook